ប្រភេទទាំងអស់

ករណីដាក់ពាក្យ

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម> ករណីដាក់ពាក្យ

បើករោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

ពេលវេលា: 2023-12-28 ចុច៖ 22

រោងម៉ាស៊ីនចំហរត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការកែច្នៃជ័រកៅស៊ូ ការលាយ កំដៅ សន្លឹក និងដំណើរការផ្សេងៗទៀត។ រោងម៉ាស៊ីនចំហរ គឺជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការផលិតគីមីទំនើប។ កម្មវិធីរបស់វានៅក្នុងវិស័យកៅស៊ូ ផ្លាស្ទិច គីមី និងវិស័យផ្សេងទៀតនឹងបន្តរីកចម្រើន ដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មគីមីទំនើប និងផ្តល់នូវលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនសម្រាប់ផលិតកម្ម និងជីវិតរបស់យើង។