ប្រភេទទាំងអស់

ករណីដាក់ពាក្យ

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម> ករណីដាក់ពាក្យ

សារព័ត៌មានពន្លឺថ្ងៃ

ពេលវេលា: 2023-12-28 ចុច៖ 25

Daylight Press អាចសម្រេចបាននូវមុខងារជាច្រើនដូចជាការ molding, vulcanization និងការជួសជុលសម្ភារៈកៅស៊ូ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរថយន្ត អេឡិចត្រូនិច អវកាស សំណង់ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។